Järviruokosuodatin 2022

morgenvogel
Jäiden mukana tuli Kesäniemen rantaan paljon järviruokoa.

morgenvogel
kokosin ruokot kasoihin...

morgenvogel
...ja sidoin ne nippuihin. Näistä syntyy sitten suodatin, kun ne ladotaan ojaan pituussuunnassa ja pannaan keskelle painoa päälle, esim. puupölkkyjä, joista syntyy samalla silta ojan ylitykseen.