MAJAVA 2023

morgenvogel

Haluamme parantaa vesistöjen ja metsien tilaa rakentamalla metsä- ja maatalous-ojiin patoja ja suodattimia. Esikuvana meille toimii MAJAVA, nerokas ekosysteemi-insinööri ja rantojen rakennusmestari, jonka ahkeruutta ja määrätietoista työskentelyä voi vain ihailla. MAJAVAN tavoin yritämme toimia niin luonnonmukaisesti kuin mahdollista ja välttää suurempia koneita ranta- ja metsäalueilla.

Yhteistyökumppanit:

Hanna Nousiainen, JAMK Biotalousinstituutti

Titta Makkonen, Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry

Tuomo Laitinen, Keski-Suomen alueellinen vesiensuojeluyhdistys

Keihärinkosken koskikalastuskunta

Keihärinkosken vesiosakaskunta

1. Kesä-Syksy 2023.

Muurueen ympärisoutu, otamme selvää asiantuntijoiden kanssa mistä ojat laskevat vesistöön ja mietimme yhdessä kuinka käsitellä ne eliö-ystävällisesti, huomioimalla esim. sammakoiden ja kalojen kutupaikat.

Keskustelemme ranta-asukkaiden kanssa ja sovimme heidän kanssaan mahdollisista työkohteista, kartoitamme myös laskuojat.

Heinäkuun alussa on suunnitteilla tapaaminen asiantuntijoiden ja paikallisten kanssa; keskusteluja, infoa ja lopussa MORGENVOGEL-DISCO.

Loppukesästä on sitten vuorossa MAJAVA-Workshop; Kokeilemme erilaisia käytäntöjä ja materiaaleja lähiojien pato- ja suodatin-rakennelmiin (esim. kivet, kuusen latvat, oksat ja rangat, puupöllit sekä järviruoko), kunnostamme samalla myös ainakin yhden kosteikon, laskeutusaltaan tai pintavalutuskentän valuma-alueelle. Yritämme saada paikalliset ihmiset innostumaan asiasta ja mukaan toimintaan.

Tavoitteena on pysäyttää kiintoainesten ja ravinteiden valuminen Muuruejärveen. Vesistön rehevöityminen on jo alkanut, vaikka sinilevää esiintyykin vielä vähäisesti. Myöskin Keihärinkosken virtauman pohja on loppukesästä melko pahasti moskan peitossa, hyödylliset leväkasvit ja muut eliöt ovat vaarassa jäädä sen peittoon.

Aiomme kuitenkin aluksi keskittyä ainoastaan Muuruejärven valumapaikkojen ensiselvitykseen, kokoontumisiin asiantuntijoiden ja paikallisten kanssa, sekä patojen ja suodatinten rakentamiseen kokeilu- ja testaus-tarkoituksella.       Vuonna 2024 olemme sitten toivottavasti viisaampia ja voimme aloittaa laajemmat käytännöntyöt laskuojien parissa Muuruejärven laajoilla rannoilla.

Tulemme tulevina vuosina tekemään työtä sen eteen, että Muuruejärven veden laatu pysyisi hyvänä, tai mieluiten parempana ja että se kestäisi ilmastonmuutoksen aiheuttamat hellekesät ja rankkasateet. Keväällä 2021 Keihärinkoskella oli myrskyinen rankkasade ja pahat tulvat, jotka rikkoivat maanteitä ja levittivät suuret määrät kiintoaineita ja ravinteita vesistöihin, nyt siellä on tiedossa ne kriittiset kohdat, joita olisi mahdollista korjata tai parantaa valuma-alueiden avulla. Hellekesinä Muurueessa on ollut jo joitakin sinilevä-esiintymiä, eli olisi jo korkea aika alkaa hillitä vesistön rehevöitymistä.

Keihärinkoski on yksi suomen maineikkaimpia taimenkoskia ja koko koskialue on erittäin kaunis maisemaltaan. Ranta-alueilla kasvaa paljon vanhoja koivuja, pihlajia, haapoja, tuomia, tervaleppiä, mäntyjä ja jokunen kuusi. Hiljattain huomasin että jopa pari tammeakin on alkanut kasvaa ihan itsestään kosken rantamilla.

Keihärinkosken koskikalastuskunta myy kalastuslupia ja vuokraa vanhaa Serlachiuksen kalastusmajaa aivan kosken rannalla. Muurueen rannoilla on muutenkin erittäin paljon mökkiasutusta ja kesäisin pieni kylä on täynnä elämää. Paikalliset ja mökkiläiset pyydystävät muurueesta ahvenia, kuhia, haukia, säynäviä, lahnoja, muikkuja ja talvella mateita.

Keihärinkoski laskee Keiteleeseen, jonka rannalla on myös Luotolansaaren Kalasatama, joka on juuri nyt vaihtamassa omistajaa. Sieltä saadaan muikkua ja myös kuhaa, ahventa sekä haukea kaupalliseen tarkoitukseen. Valitettavasti muikun mukana tuleva kuore päätyy usein riistan ruuaksi tai jopa kompostiin, vaikka se on kuivattuna erittäin herkullinen kala. Kuivakuorekeitto on yksi minun bravuurejani.

Muuruejärven ympäristössä asustaa myös paljon vesilintuja, esim telkkä, sinisorsa, laulujoutsen, rantasipi, kuikka, metsäviklo, isokoskelo, ja talven pakkasista nauttii myös koskikara. Viime keväänä tapasimme Keihärinkosken yläpuolella myös mustakurkku-uikun ja tukkasotkan. On erittäin tärkeää ettemme häiritse lintujen elinympäristöä ja varsinkin pesintää souturetkillämme tai muilla MAJAVA aktiviteeteillä.

2. Pässilampi-Palojärvi-alue Huopanassa.

Noin 50 vuotta sitten ojitettu metsä-alue kahden lammen ja soiden ympäristössä. Toiveena on saada alue suojeluun lähivuosina, joka tapauksessa olisi tärkeää saada sielläkin vanhoja ojia tukkoon. Haaveena on myöskin tuoda lammelle Euroopanmajava-pariskunta asumaan ja lisääntymään.

Taustaa:

Isäni Eero Räihälä on viihtynyt jo nuoresta pojasta alkaen metsissä. Hän valmistui metsätyönjohtajaksi ja innostui myöskin metsäojituksesta, joka oli kovassa huudossa 60-70 luvulla. Eeron isä, pappani Kalle ei pitänyt siitä lainkaan, kun ensimmäiset metsäkoneet työntyivät erämaakorpeen ja jättivät jälkeensä paljaaksi hakatut metsät ojituksineen. Me ihmiset tehdään jatkuvasti virheitä, mutta on hyvä asia että ne virheet voidaan myöskin korjata, ehkä ei ole vielä liian myöhäistä.

Olen kuvataiteilija, kotoisin Viitasaaren Keihärinkoskelta. Olen asunut pidemmän aikaa Berliinissä, mutta viime vuosina alkanut viettää enemmän aikaa kotiseudullani. Minulla on Berliinissä projekti MORGENVOGEL REAL ESTATE, vuodesta 2007 lähtien olemme tuottaneet linnunpönttöjä (morgenvogel-haus) Berliinin kaupunkialueelle ja samalla myöskin järjestäneet lintuaiheisia taidetapahtumia (BIRDCHURCH, AVANTI NATURA!, BIRDTALKS, MORGENVOGEL-DISKO). Itse piirrän ja teen animaatioita MVRE:lle. Ehkä tämä MAJAVA-Projekti on minulle ympäristötaidetta tai metsä-designia, esteettisyys ja kokeiluhenki kulkee joka tapauksessa aina mukana.

morgenvogel
Keihärinkosken vesi, 23.04.2022.

morgenvogel
MAJAVAN MAJA, 10.05.2022.

morgenvogel
Silta, jonka alla on havuja ja risuja, suodattaa jo hieman likaa pois.

morgenvogel
Kuusenhavu-silta, Kesäniemi 2022.

morgenvogel
Suodatin-pato leveässä metsäojassa, joka tulvii aina keväisin. Kuusenhavut alla ja rungot päällä painona.

morgenvogel
Pajut ojissa ja niiden reunamilla toimii myöskin hyvinä veden puhdistajina.

morgenvogel
Oja joka alkaa maantieojasta ja jatkuu koivikon läpi suoraan keihärinkosken lahdukkaan.

morgenvogel
Havu-suodatin sivuojassa.

morgenvogel
Tässä oja laskee Keihärinkosken lahdukkaan.

MAJAVA, Drawings 2022

morgenvogel

morgenvogel

morgenvogel

< Forestwork, EKOKEKO >                                                                                                          < Home >